frizo1

Stymulowanie Biogospodarki Brazylii

SAN PAULO – W czasie narastającego kryzysu klimatycznego świat nie może już polegać wyłącznie na starych modelach rozwoju gospodarczego. W tym kontekście koncepcja biogospodarki - działań, które wytwarzają stosunkowo niewielką ilość węgla przy wykorzystaniu procesów o wysokiej wartości dodanej - zyskuje coraz większe znaczenie. Jednak rządy i podmioty społeczeństwa napotykają na różne przeszkody instytucjonalne i gospodarcze na drodze do prawdziwej biogospodarki.

Biorąc pod uwagę historyczne i obecneglobalnetrendywzużyciuenergii niektóre kraje Europy i Ameryki Północnej poważnie potraktowały cel rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z drugiej strony, niektóre kraje Globalnego Południa, gdzie rolnictwo jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych i utraty różnorodności biologicznej, stoją przed wyzwaniem ustanowienia biogospodarki opartej na nowych modelach rolnictwa.

Pod tym względem Brazylia ma do odegrania kluczową rolę w łagodzeniu skutków zmiany klimatu, w szczególności poprzez ochronę bogatej różnorodności biologicznej zawartej w sześciu rozległych biomach znajdujących się na jej terytorium. Należą do nich największa część lasów deszczowych Amazonii, która odgrywa kluczową rolę między innymi w stabilizacji globalnych cykli opadów i produkcji tlenu. Wraz z tempem wylesiania Amazonii osiągającymalarmującepoziomyw 2019 r., a także podczas obecnej pandemii COVID-19, wyraźne staje się główne ryzyko systemowe dla globalnej równowagi klimatycznej.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/NFDBiD3pl