davies81_TOLGA AKMENAFP via Getty Images_bankofengland Tolga Akmen/AFP via Getty Images

De Bank of England na Boris

LONDEN – De prestaties en het mandaat van de Bank of England (BoE) zijn centrale themaʼs geworden in de strijd om de opvolging van Boris Johnson als leider van de Conservatieve Partij, en dus als eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. Maar nu de recente beoordelingen van andere vooraanstaande centrale banken weinig houvast bieden tegen de achtergrond van de huidige snel stijgende inflatie, is het wellicht zinvol om een oud idee voor hervorming van het huidige plechtanker voor het monetair beleid nieuw leven in te blazen.

Het is niet verrassend dat de prestaties van de BoE in twijfel worden getrokken, gezien de doelstelling van de centrale bank om de inflatie jaarlijks op twee procent te houden. Nu de inflatie in het VK momenteel op 9,4 procent staat en later dit jaar naar verwachting ruim dertien procent zal bedragen, is er duidelijk iets misgegaan. Maar sommige van de Conservatieve leiderschapskandidaten, en met name de koploper, Liz Truss, zijn verder gegaan dan alleen het bekritiseren van BoE-gouverneur Andrew Bailey omdat hij zijn ogen niet op de bal heeft gericht. Zij hebben het over het veranderen van de doelstellingen van de BoE, of zelfs van zijn status. Truss heeft toegezegd het mandaat van de BoE te zullen wijzigen om de bank te dwingen zich meer te richten op de inflatie, en een van haar luitenants heeft zich afgevraagd of de BoE ʻwel geschikt is voor zijn doel in termen van zijn volledige exclusieve onafhankelijkheid als het gaat om de rentetarieven.ʼ

Nee, ik weet ook niet wat dat betekent, maar het klinkt dreigend. Anderen hebben het gehad over een ʻdirectere bepaling van het mandaat [van de BoE]ʼ en hebben gesuggereerd dat een deel van de huidige inflatie is veroorzaakt door de groei van de geldhoeveelheid. Dat duidt op een mogelijke herinvoering van streefcijfers voor de geldhoeveelheid, die in zwang waren tijdens de regering van Margaret Thatcher aan het begin van de jaren tachtig.

https://prosyn.org/vWAHlklnl