berkley8_YASUYOSHICHIBAAFPGettyImages_africannursescrubscholera Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Jak zajistit zdraví v oteplujícím se světě

ŽENEVA – Existuje mnoho klimatických rizik, na která by se svět měl naléhavě připravovat – od škod na infrastruktuře způsobených extrémními meteorologickými jevy až po potravinovou nejistotu vyvolanou suchem. O jedné z oblastí, kde změny klimatu představují pravděpodobně nejzávažnější riziko, se však prakticky nediskutuje: o lidském zdraví.

Když udeří přírodní pohromy, jsou oběti povodní, hladomorů nebo zřícení budov často pouhým začátkem; choroby a nemoci, jež po takových událostech následují, někdy napáchají mnohem větší škody. V situaci, kdy globální teploty i hladina moří setrvale stoupají, stoupá i četnost a intenzita přírodních katastrof a spolu s nimi také riziko smrtelných epidemií a endemických výskytů chorob.

Toto riziko se nedávno v plné síle projevilo v Mosambiku, kde v březnu udeřil cyklon Idai a vyvolal epidemii cholery – dosud je hlášeno více než 6700 podezření na výskyt této choroby. Pokud jde o často opomíjená rizika endemických chorob, pak se rok po zničujících povodních v Pákistánu v roce 2010 objevilo 37 milionů hlášených případů malárie, průjmových onemocnění a akutních zánětů dýchacích cest a kůže. A když tropická bouře zaplavila v roce 2014 hlavní město Šalomounových ostrovů, vedlo to k výskytu průjmových onemocnění, která se rozšířila i do pěti okrsků, jež žádné záplavy nezažily.

https://prosyn.org/yiRW4M8cs