lopes12_PIUS UTOMI EKPEIAFP via Getty Images_fossil fuel worker PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

Energie-exporterende middeninkomenslanden moeten van hun fossiele-brandstofverslaving af

KAAPSTAD – De aanhoudende volatiliteit op de olie- en gasmarkten is voor veel mensen in de ontwikkelde wereld een schok geweest. Maar de gevolgen voor ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van de productie van fossiele brandstoffen zijn nog veel erger.

Naarmate de wereld steeds meer overschakelt op goedkopere en schonere energiebronnen, zullen fossiele brandstoffen waarschijnlijk minder rendabel worden, waardoor energie-exporterende landen gedwongen worden andere inkomstenbronnen te zoeken. Wat zou dat betekenen voor ontwikkelingslanden met ‘middeninkomens,’ die samen respectievelijk 48 procent en 52 procent van de wereldwijde olie- en gasproductie voor hun rekening nemen?

Hoewel olie en gas de economieën van landen als Nigeria, Mexico, Ghana en Argentinië in de loop der jaren hebben ondersteund, heeft de afhankelijkheid ervan tot een groot aantal problemen geleid, van milieuvervuiling die de volksgezondheid schaadt tot een te grote afhankelijkheid van de export van fossiele brandstoffen ten koste van de ontwikkeling van andere sectoren.

https://prosyn.org/h7tNLYUnl