Alibaba alipay Zhang Peng/Getty Images

Proč budovat finančně inkluzivní ekonomiky?

SEATTLE – Tématem summitu skupiny G20, který se tento týden koná v německém Hamburku, je „formování vzájemně provázaného světa“, a až se vedoucí představitelé pustí do práce, dostanou se do centra pozornosti mnohé z nejpalčivějších otázek – klimatické změny, kontraterorismus nebo obchod. Neméně důležitá pro zajištění globální prosperity je však otázka, kolik pozornosti si dokáže získat jeden méně známý bod agendy: digitální finanční inkluze.

Přibližně dvě miliardy dospělých lidí dnes postrádají přístup i k těm nejzákladnějším finančním službám. Digitální finanční inkluze spočívá v rozšíření přístupu k formální ekonomice zajištěním cenové i fyzické dostupnosti elektronických finančních nástrojů – jako jsou debetní účty, k nimž mohou lidé přistupovat přes mobilní telefony – v rozsáhlém měřítku.

Když tyto služby začnou používat chudí lidé, stanou se dvě věci. Za prvé začnou spravovat peníze efektivněji – neboť získají nové způsoby, jak spořit, odesílat platby, žádat o úvěry nebo uzavírat pojištění. Za druhé budou trávit méně času vyřizováním jednoduchých finančních transakcí, takže jim zbude čas na produktivní činnost nebo řízení malé vlastní firmy. Dodatečné výdělky a úspory navíc zvyšují odolnost lidí vůči finančním šokům způsobeným například nečekanými zdravotními výdaji či sezonní neúrodou.

https://prosyn.org/WikQ7fZcs