issing10_GeorgePetersGettyImages_moneygrassgrowing George Peters/Getty Images

Problém se „zelenou“ měnovou politikou

FRANKFURT – Jak ukazuje alarmující nová zpráva Organizace spojených národů, klimatické změny pravděpodobně představují největší problém naší doby. Měly by se však touto otázkou znepokojovat i centrální banky? A pokud ano, co by s ní měly dělat?

Zástupci centrálních bank, kteří se rozhodnou, že budou přednášet projevy o klimatických změnách, nemohou popřít rozsah a hloubku problému; riskovali by tím vlastní důvěryhodnost. Totéž však platí v případě, kdy centrální bankéři cítí povinnost diskutovat o distribuci příjmů a bohatství, stoupající míře zločinnosti nebo kterémkoliv jiném mediálně zajímavém tématu. Čím více se komunikační strategie centrálních bank zaměřuje na snahu být v očích veřejnosti „populární“, tím větší je pokušení vyjadřovat se k tématům stojícím mimo jejich hlavní sféru zájmů.

Vedle komunikace s veřejností je samozřejmě také otázkou, zda by se centrální banky měly snažit zohledňovat při utváření měnové politiky klimatické faktory. Je zjevné, že klimatické změny a vládní politické přístupy, které na ně reagují, mohou mít silné dopady na hospodářský rozvoj. Tyto dopady se odrážejí v řadě různých proměnných – v růstu, inflaci, úrovni zaměstnanosti –, které potažmo ovlivní prognózy centrálních bank a rozhodování o měnové politice.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/3h1ZHbjcs;