peralta1_MUNIR UZ ZAMANAFP via Getty Images_farm laborers MUNIR UZ ZAMANAFP via Getty Images

Nieuwe mondiale regels voor een eerlijker voedseltoekomst

GENÈVE – Dit jaar kunnen regeringen ervoor zorgen dat betere internationale regels ons weer op weg helpen naar een eerlijker en duurzamer handelssysteem voor landbouwproducten, zodat recente tegenslagen bij onze inspanningen om honger en ondervoeding aan te pakken overwonnen kunnen worden. De top van de Verenigde Naties over voedselsystemen in september, de VN-klimaatconferentie (COP26) in november en de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die later die maand van start gaat, bieden beleidsmakers ruimschoots de gelegenheid om resultaten te boeken.

De COVID-19-pandemie, de economische neergang, de klimaatverandering en diverse conflicten hebben allemaal bijgedragen tot een toename van honger en ondervoeding. En het recente rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering is het laatste in een reeks waarschuwingen die aantonen waarom regeringen onmiddellijk doortastende maatregelen moeten nemen om de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, aan te pakken.

Regeringen moeten zich met name concentreren op het corrigeren en verminderen van de verstoringen die momenteel de voedsel- en landbouwmarkten belasten. Als beleidsmakers de werking van deze markten kunnen verbeteren, zullen kwetsbare producenten en consumenten daar het meest van profiteren.

Het is duidelijk dat business as usual geen optie is. Volgens recente schattingen van VN-agentschappen zullen in 2020 tussen de 720 miljoen en 811 miljoen mensen honger lijden. Bovendien is de matige of ernstige voedselonzekerheid de afgelopen zes jaar langzaam toegenomen en treft die nu bijna één op de drie mensen wereldwijd. We moeten het roer omgooien als we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) om tegen het einde van dit decennium een einde te maken aan honger en ondervoeding willen verwezenlijken.

De verwachte toename van de wereldbevolking tot bijna tien miljard mensen in 2050 maakt dit alles nóg urgenter. Betere regels voor handel en markten kunnen de voedselzekerheid helpen verbeteren door inspanningen te ondersteunen om banen te scheppen, inkomens te verhogen en de landbouwproductiviteit op duurzame wijze op te voeren. Beter functionerende markten zouden het voedselsysteem ook beter bestand maken tegen de opwarming van de aarde, nu temperatuur- en neerslagpatronen veranderen en extreme weersomstandigheden zoals droogtes, overstromingen en stormen frequenter en intenser worden.

Tegelijkertijd moet de recente toename van honger en ondervoeding worden gezien in de context van de aanzienlijke vooruitgang die de afgelopen kwart eeuw is geboekt. In die periode zijn tientallen miljoenen mensen aan de armoede en voedselonzekerheid ontsnapt, doordat de gemiddelde inkomens zijn gestegen en de markten beter geïntegreerd zijn geraakt.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN is de handel in voedsel en landbouw sinds 1995 in reële termen meer dan verdubbeld, waarbij ook het aandeel van de handel tussen ontwikkelingslanden snel is gegroeid. Recentelijk hebben nieuwe digitale technologieën bijgedragen tot een transformatie van de voedsel- en landbouwmarkten door de productiviteit te verhogen en de grensoverschrijdende handel in goederen en diensten te vergemakkelijken.

Bovendien hebben landen een toenemend aantal nieuwe bilaterale en regionale handelsovereenkomsten gesloten en ondertekend om hun markttoegang te verbeteren en hun integratie met handelspartners te verdiepen, zowel in naburige regioʼs als verder weg. Maar de inspanningen om de wereldhandelsregels voor voedsel en landbouw bij te werken, zijn slechts langzaam gevorderd.

Tijdens een bijeenkomst in Nairobi in 2015 sloten de ministers van Handel een akkoord over de afschaffing van landbouwexportsubsidies, waarmee zij een duidelijke toezegging in het kader van de SDGʼs nakwamen. En op Bali, twee jaar eerder, bereikten landen onder auspiciën van de WTO een akkoord over andere voedsel- en landbouwkwesties als onderdeel van een breder handelspakket. Maar er moet nog veel meer worden gedaan om de al lang bestaande problemen op de voedsel- en landbouwmarkten aan te pakken en ervoor te zorgen dat de mondiale regels ook in de toekomst hun doel zullen kunnen bereiken.

In de aanloop naar de ministeriële conferentie van de WTO zit ik de besprekingen tussen de onderhandelaars voor over een reeks van zeven onderwerpen op het gebied van de handel in landbouwproducten, waaronder subsidies voor goederen zoals katoen, beperkingen op de uitvoer van levensmiddelen en de uitdaging om de toegang van landbouwers tot de markten te verbeteren. Op de agenda staan ook regels voor de aankoop van levensmiddelen voor publieke voorraden, garanties voor landbouwproducten en regels voor maatregelen die lijken op exportsubsidies. Op alle gebieden is het verbeteren van de transparantie door meer informatie gemakkelijk beschikbaar te maken voor veel landen een cruciaal punt van zorg.

De ministers zouden tijdens de WTO-conferentie een belangrijke stap voorwaarts kunnen zetten door overeenstemming te bereiken over een resultaat op het gebied van voedsel en landbouw dat het vertrouwen helpt herstellen, een koers voor de toekomst uitzet en politieke inzet stimuleert. Dit zou ons in staat stellen weer vertrouwen te krijgen in ons collectieve vermogen om de uitdagingen waarvoor wij staan, aan te pakken.

Vandaag moeten we ernaar streven de pandemie te overwinnen, meer inclusieve en duurzame economieën op te bouwen, en de basis te leggen voor een eerlijkere en veerkrachtigere toekomst. Een akkoord in de WTO dat de handelsregels voor voedsel en landbouw verbetert, zou een belangrijk begin zijn.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/NcjLNmtnl