berkley8_YASUYOSHICHIBAAFPGettyImages_africannursescrubscholera Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Het veiligstellen van de gezondheid in een warmer wordende wereld

GENÈVE – Van schade aan infrastructuur als gevolg van extreme weersgebeurtenissen tot door droogte veroorzaakte voedselonveiligheid, er zijn veel klimaatrisico's waarop de wereld zich dringend zou moeten voorbereiden. Maar een van de gebieden waarop de klimaatverandering aantoonbaar het grootste risico vertegenwoordigt wordt nauwelijks besproken: dat van de menselijke gezondheid.

Als natuurrampen toeslaan is het dodental als gevolg van overstromingen, hongersnoden of instortende gebouwen vaak alleen nog maar het begin; de ziekten die soms volgen brengen veel meer schade toe. Nu de mondiale temperaturen en de zeespiegel blijven stijgen, geldt dat ook voor de frequentie en intensiteit van natuurrampen en, daardoor, voor het risico van dodelijke epidemieën en uitbraken van endemische ziekten.

Dat risico werd onlangs onderstreept in Mozambique, waar de cycloon Idai, die in maart toesloeg, heeft geleid tot een cholera-epidemie, met tot nu toe ruim 6700 vermoedelijke gevallen. Wat de dikwijls genegeerde risico's van endemische ziekten aangaat, waren er een jaar nadat overstromingen Pakistan in 2010 verwoestten 37 miljoen gerapporteerde gevallen van malaria, diarree en acute ademhalings- en huidaandoeningen. Op dezelfde manier leidden overstromingen in de hoofdstad van de Solomoneilanden als gevolg van een tropische storm in 2014 tot een uitbraak van diarree, die zich naar vijf districten verspreidde die niet door de overstromingen waren getroffen.

https://prosyn.org/yiRW4M8nl