sinn101_homas LohnesGetty Images_ecb Thomas LohnesGetty Images

Het einde van het gratis geld

MÜNCHEN – Hoewel de Amerikaanse Federal Reserve nu overweegt haar maandelijkse activa-aankopen af te bouwen in het licht van de stijgende inflatiecijfers, blijft de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, volhouden dat er geen aanhoudend inflatierisico bestaat. De momenteel gemeten inflatie, zegt ze, is een tijdelijk probleem dat zal verdwijnen zodra de knelpunten aan de aanbodzijde zijn overwonnen, dus de ECB zal haar beleid niet wijzigen. Het is als een koetsier die weigert de teugels aan te halen wanneer zijn paarden op hol slaan, omdat ze uiteindelijk moe zullen worden.

Maar de ECB is volgens het Verdrag van Maastricht verplicht om de prijsstabiliteit onder alle omstandigheden te verzekeren. Er is niet voorzien in de mogelijkheid de prijzen een tijdje te laten oplopen. En, in tegenstelling tot de Fed, kan de ECB wettelijk niet proberen het doel van prijsstabiliteit in evenwicht te brengen met andere doelstellingen van het monetair beleid.

De huidige knelpunten in het aanbod zijn voor een groot deel te wijten aan de quarantainemaatregelen in de havens – met name, maar niet uitsluitend, in China. Arriverende schepen kunnen hun lading niet lossen en dus ook niet worden geladen met de tussenproducten die de Europese economie aan haar klanten moet kunnen leveren. De vrachttarieven voor internationaal zeevervoer zijn sinds 2019 verachtvoudigd. Maar de knelpunten weerspiegelen ook de in eigen land opgelegde lockdowns in de Europese economieën van afgelopen winter en voorjaar, die zelfs hebben geleid tot tekorten aan lokaal hout en andere in Europa geproduceerde bouwmaterialen.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/RL1veqqnl