rogoff249_Alex WongGetty Images_powellbiden Alex Wong/Getty Images

Sentralbankenes nygamle inflasjonstilbøyelighet

CAMBRIDGE – Dersom man lytter til sentralbankrepresentanter, kan man tro at den høye inflasjonen de siste årene bare var en tilgivelig post-pandemisk prognosefeil, foretatt under ekstrem usikkerhet. Men selv om dette narrativet nå er rådende blant markedsaktører og i finanspressen, forutsetter det en grad av sentralbankuavhengighet som rett og slett er urealistisk under dagens ustabile økonomiske og politiske omstendigheter. Og selv om sentralbankene klarer å få inflasjonen ned til 2 % i overskuelig fremtid, har sannsynligheten for en ny inflasjonsbølge i løpet av de neste 5-7 årene økt betydelig.

https://prosyn.org/nTPQ4Sgnb