r2hoffman1_Aleksandr DurnovGetty Images_aihuman Aleksandr Durnov/Getty Images

Grunnsetninger for AI-alderen

PERUGIA – Debatter om teknologi har i økende grad en tendens til å ende opp i skarpe motsetninger. Enten bør kunstig intelligens begrenses, eller så bør den fremskyndes. Med andre ord: tese og antitese, men ingen syntese. Fremfor å velge side, bør vi oppfordres til å sette fokus på rett sted: menneskeheten.

https://prosyn.org/e8DzmDznb