kschwab21_Getty Images_worldarrowhand Getty Images

Het is tijd voor een Grote Herschikking

GENÈVE – De COVID-19-lockdowns mogen dan geleidelijk aan versoepeld worden, de zorgen over de sociale en economische vooruitzichten van de wereld nemen alleen maar toe. En er zijn goede redenen om ons zorgen te maken: er is al sprake van een scherpe economische inzinking, en we zouden geconfronteerd kunnen worden met de ergste depressie sinds de jaren dertig. Maar hoewel een dergelijke uitkomst waarschijnlijk is, is zij niet onvermijdelijk.

Om een betere uitkomst te bewerkstelligen moet de wereld snel gezamenlijk in actie komen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te herzien, van het onderwijs tot de sociale contracten en de arbeidsomstandigheden. Ieder land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en iedere bedrijfstak, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom: we hebben een ʻGrote Herschikkingʼ van het kapitalisme nodig.

Er zijn veel redenen om een Grote Herschikking na te streven, maar de meest urgente daarvan is COVID-19. Nu de pandemie al tot honderdduizenden doden heeft geleid, vertegenwoordigt zij een van de zwaarste volksgezondheidscrises uit de recente geschiedenis. En nu de aantallen slachtoffers in veel delen van de wereld nog steeds toenemen, is zij nog lang niet voorbij.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/vI3JvYdnl