bildt82_ PAUL J. RICHARDSAFP via Getty Images_dayton peace talks Paul J. Richards/AFP via Getty Images

Krig og fred i Bosnia

STOCKHOLM – For 25 år siden tok Europas mest ødeleggende krig siden 1945 slutt på en amerikansk militærflyplass i Ohio. Krigen i Bosnia, som varte i tre og et halvt år, tok mer enn 100.000 liv og fordrev millioner av mennesker fra hjemmene sine. «Det er muligens ingen rettferdig fred, men den er mer rettferdig enn en fortsettelse av krig», sa den bosnisk-muslimske lederen Alija Izetbegović. «Slik situasjonen er, og slik verden er, kunne man ikke ha kommet frem til en bedre fred.»

Sant nok. Som EU-utsending under fredssamtalene i Dayton — sammen med Richard Holbrooke (USA) og Igor Ivanov (Russland) — opplevde jeg opp- og nedturer i løpet av de 21 dagene vi tilbrakte der. De neste årene oppholdt jeg meg i Sarajevo, under implementeringen av fredsavtalens første steg. Jeg lærte at det er langt enklere å gå til krig enn å bygge fred. Den bosniske konflikten er en god illustrasjon på denne grunnleggende historiske innsikten. Da Jugoslavia begynte å falle fra hverandre i 1991, var det få mennesker som trodde at landet var på vei inn et tiår preget av voldelige konflikter — fra Slovenia (kortvarig) i nord til Makedonia i sør.

Daytonavtalen var satt sammen av flere fredsplaner som ulike konstellasjoner av internasjonale aktører hadde forsøkt å implementere i årene forut. Årsaken til at vi lyktes i november 1995, var at alle de viktigste internasjonale aktørene — EU, USA og Russland — endelig ble enige. Frem til da hadde en etter en av aktørene blitt fristet til å forlenge konflikten i håp om å tvinge gjennom en bedre avtale.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/sMiXHoGnb