nsofor1_CRISTINAALDEHUELAAFPGettyImages_nursepreparingmalariavaccine Cristina Aldehuela/AFP/Getty Images

Jak co nejlépe využít vakcínu proti malárii

ABUJA – Nová vakcína proti malárii, která se nyní pokusně zavádí v subsaharské Africe, kde se vyskytuje 90% případů malárie, by se mohla stát převratnou inovací v oblasti globálního zdraví. Má-li však naplnit svůj potenciál, budou muset i ministři zdravotnictví provést některé významné změny.

Malárie celosvětově zabije milion lidí ročně, přičemž většinu obětí tvoří děti ve věku do pěti let. Ekonomické náklady této nemoci – výdaje na léčbu, absence v zaměstnání, zmeškané vzdělání, pokles produktivity a úbytek investic a cestovního ruchu – se v Africe odhadují na 12 miliard dolarů ročně.

Nová vakcína RTS,S/AS01 (RTS,S), kterou společnost GlaxoSmithKline vyvíjela 32 let při nákladech přesahujících 700 milionů dolarů, by to mohla do značné míry změnit. Při klinických zkouškách u dětí ve věku 5-17 měsíců, které obdržely čtyři dávky, zabránila vakcína v následujících čtyřech letech přibližně čtyřem případům malárie z deseti (39%) a přibližně třem případům těžké malárie z deseti (29%), přičemž se významně snížil také počet hospitalizací. Potřeba krevních transfuzí u těžkých případů klesla o 29%.

https://prosyn.org/eOaphsacs