rodrik216_Ruan XuefengVCG via Getty Images_chinasolarpanelproduction Ruan Xuefeng/VCG via Getty Images

Økonomisk nasjonalisme på den rette måten

CAMBRIDGE – Det virker som om verden er på vei inn i en ny tidsalder preget av økonomisk nasjonalisme. Mange land prioriterer nå nasjonale mål knyttet til sosiale, økonomiske og miljømessige agendaer framfor frihandel og multilateralisme. Og USA viser vei.

President Joe Biden er mer avmålt i sin tilnærming og mer åpen for internasjonalt samarbeid enn det Donald Trump var. Likevel er mange økonomiske liberalere bekymret for det de mener kan minne om en gjentakelse av 1930-tallets proteksjonisme og autarki.

Men “økonomisk nasjonalisme” er et av de negativt ladete begrepene økonomiske liberalere bruker for å gi økonomisk politikk de ikke liker et dårlig omdømme. Som med alle ideologiske merkelapper, er dette begrepet mer tilslørende enn oppklarende. Det finnes tross alt mange ulike former for økonomisk nasjonalisme, hvorav noen er skadelige og noen er fordelaktige. Og noen av den økonomiske nasjonalismens ledende teoretikere, som Alexander Hamilton og Friedrich List, var politiske liberalere.

https://prosyn.org/sLdaz08nb