lawson2_JEKESAI NJIKIZANAAFP via Getty Images_cash transfer JEKESAI NJIKIZANA/AFP via Getty Images

Een wereldwijd cash-transfersysteem kan een einde maken aan de extreme armoede

LOMÉ – Al tientallen jaren worstelt de internationale gemeenschap met de uitdaging om een einde te maken aan de extreme armoede, het belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoel voor 2030. Ondanks enige vooruitgang blijven we ver achter op schema, met naar schatting zevenhonderd miljoen mensen die nog steeds moeite hebben om te overleven met minder dan 2,15 dollar per dag. In tegenstelling tot de afgelopen decennia hebben we nu echter een oplossing die snel kan worden opgeschaald om het einde van de extreme armoede te versnellen: rechtstreekse cash-overdrachten naar de armste huishoudens.

Het concept zelf is niet nieuw. Geldhulp is effectief gebleken, vooral in noodsituaties. Tijdens de COVID-19 pandemie ontving één op de zes mensen ter wereld enige vorm van geldhulp. Directe cash-transfers zijn krachtige middelen om mensen te helpen hun leven in eigen hand te nemen en te investeren in het welzijn van hun gezin. Daarom nemen hoge- en middeninkomenslanden steeds vaker contante hulp op als een centraal onderdeel van hun sociale vangnetten. Toch wordt naar schatting minder dan vijf procent van de tweehonderd miljard dollar die jaarlijks aan internationale ontwikkeling wordt uitgegeven, besteed aan cash-overdrachten.

De positieve impact van cash transfers is goed gedocumenteerd en onmiskenbaar. De uitkomst van ruim driehonderd gerandomiseerde controletests is dat transfers de inkomens ruimschoots verdubbelen, de schoolinschrijvingen en het ondernemerschap doen toenemen, het overslaan van maaltijden en het optreden van ziektes en depressies doen afnemen, en huiselijk geweld verminderen. Belangrijk is dat ze niet leiden tot minder gewerkte uren of meer uitgaven aan verleidelijke goederen zoals tabak en alcohol. Beter nog, elke dollar overdracht heeft een overloopeffect van ongeveer 2,50 dollar in de lokale economie. Drie jaar na de overdracht verdienen de ontvangers nog steeds meer en zijn ze beter opgeleid. Recent onderzoek uit Kenia toonde aan dat een forfaitaire cash-transfer van vijfhonderd dollar bijzonder effectief was om gezinnen in staat te stellen inkomensgenererende investeringen te doen.

https://prosyn.org/VVeBfbCnl