rodrik208_ Win McNameeGetty Image_sullivan Win McNamee/Getty Images

Washingtons nye narrativ om verdensøkonomien

CAMBRIDGE – Det er nå to ulike agendaer med til dels motstridende mål som blir diskutert i Washington om hvordan den amerikanske økonomiske politikken bør utformes på nasjonalt og internasjonalt nivå. Med den ene tilnærmingen vender man blikket innover og vektlegger opprettelsen av en inkluderende, motstandsdyktig, velstående og bærekraftig amerikansk økonomi. Med den andre tilnærmingen vektlegger man geopolitikk. Målet er at USA forblir mektigere enn Kina. Hvordan verdensøkonomien vil se ut i framtiden avhenger av hvordan denne konflikten utspiller seg og om disse motstridende prioriteringene kan leve side om side.

Biden-administrasjon skiller seg markant fra tidligere amerikanske administrasjoner ledet av en president fra det demokratiske partiet. Den sittende administrasjonen har fremmet en ambisiøs næringspolitikk med mål om å gjenopplive nasjonal industriproduksjon og legge til rette for det grønne skiftet. Den har også inntatt en langt tøffere holdning til Kina enn noen tidligere administrasjon, inkludert administrasjonen til tidligere president Donald Trump. Biden-administrasjonen forholder seg til myndighetene i Kina som en motstander og har innført eksport- og investeringskontroll på viktig teknologi.

Inntil nylig hadde ikke Biden-administrasjonen en klart formulert, helhetlig visjon som kombinerer disse ulike elementene og som forsikrer andre land, deriblant Kina, om at den økonomiske strategien ikke er basert på konfrontasjon, unilateralisme og proteksjonisme. Men de siste ukene har USAs finansminister Janet Yellen og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan kommet med uttalelser som indikerer at administrasjonen er i ferd med å treffe tiltak for å håndtere dette, noe som muligens signaliserer framveksten av en ny Washington Consensus.

https://prosyn.org/7Cs7byEnb