ayrault1_Michael BunelNurPhotoZuma Press_franceprotest Michael Bunel/NurPhoto/Zuma Press

De hervorming van Frankrijk

PARIJS – Voor het einde van dit jaar zal het Franse parlement een samenhangende hervorming doorvoeren van de oudedagsvoorzieningen. Deze is van cruciaal belang, niet alleen om de Franse overheidsfinanciën een gezonde en duurzame basis te geven, maar ook om het vertrouwen in de eurozone in 2014 en daarna te schragen. Bovendien is de manier waarop de hervorming wordt doorgevoerd net zo belangrijk als de maatregelen zelf.

Frankrijk heeft een gunstiger demografische ontwikkeling dan de meeste andere Europese landen. Niettemin waren er extra inspanningen nodig om het pensioenstelsel met maatregelen ter grootte van één procent van het bruto binnenlands product (bbp) te verstevigen. De lengte van de periode van verplichte premieafdrachten zal daarom geleidelijk worden verhoogd naar 43 jaar in 2035.

Deze maatregelen kunnen op brede aanvaarding van het publiek rekenen omdat ze eerlijk zijn: zowel gepensioneerden als werkenden zullen een bijdrage leveren, evenals bedrijven en huishoudens. Ook met financiële en sociale behoeften is rekening gehouden, terwijl de negatieve punten van het huidige systeem zijn aangepakt, ten gunste van vrouwen, mensen voor wie pensioenbreuk dreigt, mensen die zeer zware arbeid verrichten en gepensioneerden met lage inkomens.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/n2UlnJWnl