qian14_Mario TamaGetty Images_afghanistanschool Mario Tama/Getty Images

Het onuitgesproken falen van het Westen in Afghanistan

CHICAGO – De terugtrekking van de Verenigde Staten uit Afghanistan heeft de aandacht van de wereld getrokken. De chaos, de ontreddering en het algemene verdriet van degenen die door Amerika en zijn bondgenoten in de steek zijn gelaten, hebben veel kritiek uitgelokt. Het lijkt onvoorstelbaar dat twintig jaar oorlog, tienduizenden levens en 2 biljoen dollar niet genoeg waren om een nieuw Afghanistan op te bouwen.

Er is met vele vingers gewezen en er zijn vele schuldigen genoemd in verband met het debacle van het Westen. Maar er is grote terughoudendheid om te praten over het meest fundamentele probleem: de afwezigheid van een gemeenschappelijke Afghaanse nationale identiteit en de schroom van de door de VS geleide coalitie om er een te bevorderen.

Alle functionele staten hebben een zekere mate van gemeenschappelijke nationale identiteit. Deze wordt meestal afgebakend langs religieuze, linguïstische of etnische lijnen, die soms uitdrukkelijk worden gecreëerd met het oog op natievorming. In de negentiende eeuw creëerden de Pruisen bijvoorbeeld de Duitse etnische identiteit en bevorderden die in hun hele uitbreidingsgebied. De nieuwe Duitse taal was verwant aan het oude Hoogduits, maar bestond niet echt voordat de Pruisen een nieuwe Duitse natie probeerden op te bouwen. De opbouw van een natie in Frankrijk en Italië in respectievelijk de achttiende en de negentiende eeuw verliep langs soortgelijke lijnen.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/gRTbASenl