The Women's March 'Power to the Polls' Sam Morris/Getty Images

Donald Trump en de neergang van de Amerikaanse zachte macht

CAMBRIDGE – Het bewijs is overtuigend. Het presidentschap van Donald Trump heeft de zachte macht van Amerika geërodeerd. Slechts 30% van de mensen die onlangs in 134 landen werden ondervraagd door Gallup had een gunstig beeld van de Verenigde Staten onder het bewind van Trump, een daling van bijna 20 procentpunt sinds het presidentschap van Barack Obama. Het Pew Research Center vond dat China met waarderingsniveaus van 30% bijna pariteit met de VS heeft bereikt. En een Britse index, The Soft Power 30, liet zien dat Amerika is gezakt van de eerste plaats in 2016 naar een derde plek dit jaar.

Zij die Trump verdedigen antwoorden dat zachte macht er niet toe doet. Directeur begrotingen van Trump Mick Mulvaney had het over een ‘harde macht begroting’ toen hij de financiering van het State Department en het US Agency for International Development met 30% inkromp. Voor voorvechters van ‘America First’ komt wat de rest van de wereld denkt op de tweede plaats. Hebben ze het bij het rechte eind?

Zachte macht is gebaseerd op aantrekking in plaats van dwang of betaling; deze coöpteert mensen in plaats ze te dwingen. Op persoonlijk vlak betekent dit dat wijze ouders weten dat hun macht groter zal zijn en langer in stand zal blijven wanneer ze stevige ethische normen zetten voor hun kinderen, in plaats van alleen maar te vertrouwen op slaag, zakgeld, of het afpakken van autosleutels.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/T6bfJisnl