frizo2_RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images_deforestation amazon RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images

Walka z Wylesianiem

SÃO PAULO – Ochrona i zachowanie biomów - zwłaszcza tropikalnych lasów deszczowych - ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych, zwłaszcza w krajach o obfitej lesistości. Niemniej jednak najnowsze dane z monitoringu wskazują na znaczne wylesianie na wielu obszarach, w tym także na największym na świecie.

W październiku 2021 r. brazylijski Narodowy Instytut Badań Kosmicznych odnotował najwyższy poziom utraty lasów w Amazonii odnotowany w tym miesiącu od czasu rozpoczęcia monitoringu pięć lat temu. A problem nie ogranicza się wyłącznie do Amazonii. Drugi co do wielkości las tropikalny na świecie - dorzecze Kongo - stracił w latach 2001-2020 ponad 15 milionów hektarów, czyli 8% pierwotnego pokrycia.

Globalne cele promowania bioróżnorodności, takie jak te uzgodnione na niedawnej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26), mają kluczowe znaczenie dla podniesienia świadomości na temat utraty ekosystemów i zapewnienia odpowiedzialności na szczeblu międzynarodowym. Jednak wiele z faktycznych prac konserwatorskich z konieczności musi być przeprowadzanych lokalnie.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/5RY57Bjpl