frizo2_RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images_deforestation amazon RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images

Boj proti odlesňování v terénu

SAO PAULO – Ochrana a udržování biomů, zejména tropických deštných pralesů, je klíčovým předpokladem dosažení klimatických cílů, a to především v zemích s hojným lesním porostem. Nejnovější údaje z monitorování však ukazují na značné odlesňování v řadě těchto oblastí včetně těch nejrozsáhlejších.

V říjnu 2021 ohlásil brazilský Národní institut pro výzkum vesmíru nejvyšší měsíční úbytek lesů v Amazonii za dobu pěti let, kdy se sledování provádí. A tento problém se neomezuje jen na Amazonii. Druhý největší tropický prales nacházející se v povodí řeky Kongo se v letech 2001 až 2020 zmenšil o více než 15 milionů hektarů neboli o 8% původní plochy.

Globální cíle podpory biodiverzity, jako jsou cíle dohodnuté na nedávné konferenci OSN o změně klimatu (COP26), jsou stěžejním předpokladem pro zvýšení povědomí o ztrátách ekosystému a zajištění zodpovědnosti na mezinárodní úrovni. Velká část ochranářské práce se však zákonitě musí vykonávat lokálně.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/5RY57Bjcs