kaberuka10_Louise GubbCorbis via Getty Images_malaria prevention Louise Gubb/Corbis via Getty Images

Investeren in de gezondheid van Afrika

KIGALI – Nog niet zo lang geleden was de diagnose Hiv een doodvonnis. Aids, samen met tuberculose en malaria, doodde miljoenen mensen en overweldigde de gezondheidsstelsels wereldwijd – vooral in Afrika. Maar de wereld kwam samen en vocht terug. Het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, opgericht in 2002, is een succesverhaal zonder weerga. Door samenwerking tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en de getroffen gemeenschappen zijn vierenveertig miljoen levens gered en is het sterftecijfer door deze drie ziekten samen met meer dan de helft gedaald.

Het redden van zoveel levens heeft een enorme economische impact gehad. Het Global Fund schat dat een investering van één dollar via de gezondheidsprogrammaʼs die het ondersteunt, in drie jaar tijd eenendertig dollar aan gezondheidswinst en economisch rendement oplevert. En aangezien de meeste investeringen in Afrika worden gedaan, zullen de voordelen zich over het hele continent verspreiden.

Maar de COVID-19 pandemie heeft deze snelle vooruitgang afgeremd. Hoewel het sterftecijfer op het continent niet zo catastrofaal is geweest als velen vreesden, heeft de pandemie een zeer negatief effect gehad op de Afrikaanse gezondheidsstelsels en op de strijd tegen aids, tuberculose en malaria. Testen, diagnose en behandeling van deze ziekten zijn ernstig aangetast, waardoor de in de afgelopen decennia geboekte vooruitgang in gevaar komt. Zo is het aantal malariadoden in 2020 wereldwijd met dertien procent gestegen tot een niveau dat sinds 2012 niet meer is voorgekomen. Als er niets verandert, zal de kloof op het gebied van gezondheid en economische resultaten tussen Afrika en de rest van de wereld groter worden.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/thudP3Lnl