acemoglu35_DavidMcNew Getty Images_USemployemnt David McNew/Getty Images

Den virkelige inflasjonsfaren

CAMBRIDGE – Inflasjonen i USA nådde 5 % i mai. Det er derfor forståelig at økonomer og investorer bekymrer seg for budsjettunderskudd, offentlig gjeld og faren for en vedvarende prisvekst — som nå er høyere enn det den har vært siden 1980-tallet. Men det vil være galt å møte disse bekymringene med tiltak som bremser opp den økonomiske utviklingen.

Nei, myndighetene kan ikke låne og bruke så mye penger de vil — uten at det følger med visse kostnader — slik noen progressive talspersoner vil ha oss til å tro. På den andre siden, kan ikke de som er bekymret for økende inflasjon bare se bort fra de andre problemene som preger det amerikanske samfunnet, som kraftig politisk polarisering og mangel på tillit til myndighetene.

Den beste måten å gjenopprette tilliten til myndighetene på og styrke støtten til demokratiet, er gjennom en rask innhenting av økonomien — ført an av offentlige tiltak som stimulerer til økt sysselsetting og lønnsvekst. En større fare i dag, enn faren for økende inflasjon, er at inflasjonen vil lede oppmerksomheten bort fra disse grunnleggende problemene.

To unlock additional FREE commentaries, register now.

Become a registered user to read on.

Register

or

Subscribe for unlimited access to all content.

https://prosyn.org/ylqKqIjnb