migration Spencer Platt/Getty Images

Mýty o migraci versus ekonomická fakta

WASHINGTON, DC – Devatenáctého prosince 2018 odhlasovalo Valné shromáždění Organizace spojených národů přijetí Globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci. Dohoda byla schválena 152 hlasy, pět hlasů bylo proti a dvanáct se zdrželo. Zastánci přijetí označovali dohodu za krok k humánnějšímu a spořádanějšímu řízení migrace, avšak odpor vůči ní zůstává silný.

Kompakt není právně závaznou smlouvou a nezaručuje migrantům nová práva. Jeho 23 cílů bylo sepsáno na základě dvouletých inkluzivních diskusí a celkem šesti kol vyjednávání, která se konkrétně zaměřovala na vytvoření rámce mezinárodní spolupráce, jenž by příliš nezasahoval do vnitřních záležitostí jednotlivých zemí.

Vzhledem k mnoha nepochopením kompaktu stojí za to podívat se blíže na problém migrace – a také na obrovský přínos, který může dobře řízený systém migrace znamenat pro hostitelské i domovské země migrantů.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/XIIw9Sacs