mazzucato42_Pedro VilelaGetty Images_global health Pedro Vilela/Getty Images

Pandemiberedskapen er fortsatt ikke god nok

LONDON – Pandemien er ikke over. Selv om sommeren 2022 var svært forskjellig fra sommeren 2020, fordi vi nå har vaksiner, behandling og en bedre forståelse av viruset, er det ikke nok. Hver uke dør fortsatt 15 000 mennesker av COVID-19. Fattigere land sliter fremdeles med å rulle ut vaksiner, tester, diagnoseverktøy og andre hjelpemidler. Verken rike eller fattige land er dessverre rede til den neste pandemien, selv om eksperter advarer om at det er snakk om «når», ikke «om» den kommer.

Siden starten av koronapandemien, har globale ledere innsett behovet for bedre koordinering, samarbeid og felles finansiering for å sørge for bedre pandemiberedskap og respons (PPR). Etter anbefalinger fra et ekspertpanel (High-Level Independent Panel), ble G20-landene i juni enige om å opprette et nytt finansformidlingsfond (FIF) — ledet av Verdensbanken i partnerskap med Verdens helseorganisasjon — som kan bidra til å fylle det årlige finansieringsgapet for PPR på 10,5 milliarder dollar.

Mange mener dette fondet endelig gir mulighet til å endre hvordan vi kollektivt håndterer fellesgoder som helse (og klima). Med en mer inkluderende styring av et globalt støttesystem for pandemiberedskap og respons (PPR), vil alle land delta i beslutningsprosessene og bidra med det de kan. Og alle vil kunne nyte godt av de samme fellesgodene. Dette innebærer at man går bort fra dagens utdaterte og ineffektive giver-mottaker-tilnærming, der PPR blir sett som nok et «utviklingsprosjekt». I stedet vil alle innse at det er i vår felles interesse å forhindre framtidige helsekriser. Dermed er behov, nytte og ansvar noe som gjelder alle og som vi må se på i fellesskap, selv om ansvaret blir fordelt ujevnt på ulike land rundt om i verden.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/xXUyHScnb