cfigueres9_oonalGettyImages_grassaroundglobeofEU oonal/Getty Images

Europa moet het voortouw nemen bij de strijd tegen de klimaatverandering

BRUSSEL – Begin 2015 werd de Europese Unie de eerste grote economie die een doelstelling voor na het jaar 2020 formuleerde voor het beperken van de broeikasgasuitstoot. Door te beloven de emissies vóór 2030 te zullen terugdringen naar minimaal 40% onder het niveau van 1990 heeft de EU het startsein gegeven voor een mondiale beweging die is geculmineerd in de aanvaarding van de klimaatovereenkomst van Parijs later dat jaar.

Deze week is de EU in de gelegenheid om opnieuw het leiderschap van de strijd tegen de klimaatverandering op zich te nemen. De leiders van de EU bespreken momenteel de aanpak van het blok voor de United Nations Climate Action Summit in september dit jaar, waarvan secretaris-generaal António Guterres van de VN hoopt dat die zal dienen als een politiek lanceerplatform voor een nieuwe ronde van toezeggingen om de broeikasgasuitstoot te beperken.

De Europese Raad moet de bal aan het rollen zien te krijgen door de doelstelling van een reductie van 55%, die het Europees Parlement in maart heeft aanvaard, over te nemen. Dit is een tijd voor ferme stappen en niet voor kleine stapjes. Erkennend dat de aanvankelijke doelstellingen tekort schoten in vergelijking met wat nodig was, vereist de overeenkomst van Parijs dat de deelnemende landen hun beloften iedere vijf jaar herzien. De regeringen hebben toegezegd hun doelstellingen te zullen opvoeren ter weerspiegeling van hun “hoogst mogelijke ambitie,” en de eerste herziening staat voor 2020 op stapel.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/FDDmLwonl