buruma200_Omer MessingerGetty Images_turkish voting erdogan Omer Messinger/Getty Images

Nasjonalister i utlandet

BERLIN – President Recep Tayyip Erdoğan hadde nok ikke behov for stemmene til tyrkere bosatt i Tyskland og Nederland for å vinne det tyrkiske presidentvalget nå nylig. Likevel er det verdt å merke seg at Erdoğan fikk flertallet av de utenlandske stemmene og nesten 70 % av stemmene i Tyskland og Nederland.

Ikke alle tyskere eller nederlendere av tyrkisk opprinnelse stemmer ved tyrkiske valg. Denne statistikken må derfor brukes med varsomhet. Men det virker som om tyrkisk høyrenasjonalisme har sterk appell blant tyrkere med dobbelt statsborgerskap. Og disse nasjonalistene som er bosatt utenfor Tyrkia, gir gjerne høylytt uttrykk for sine holdninger f.eks. ved å kjøre gjennom tyske byer mens de tuter med hornet og roper politiske slagord.

Disse demonstrasjonene bærer preg av trass – en bråkete form for identitetspolitikk – og de fungerer som et signal til majoritetsbefolkningen at den etniske minoriteten også har en stemme. Men de representerer også en mer omfattende trend: Visse medlemmer av innvandrersamfunn er gjerne mer ekstreme når det gjelder synet på politikk i landet de opprinnelig kom fra enn borgere som fortsatt bor der.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/M6eMwwWnb