jewell1_NOAH SEELAMAFP via Getty Images_indianchildrenplantingtrees Noah Seelam/AFP via Getty Images

Natuurlijke klimaatengagementen

WASHINGTON, DC – Tijdens de ontmoeting van wereldleiders op de 25e VN-Klimaatconferentie (COP25) in Madrid van 2 tot 13 december worden concrete stappen om te voldoen aan en verhoging van de nationale uitstootdoelen besproken. Maar even belangrijk is dat COP25 mogelijkheid biedt om een van de krachtigste middelen waarover we beschikken om klimaatverandering aan te pakken naar een hoger plan te tillen: de natuur zelf.

Op de natuur gebaseerde oplossingen (ook wel bekend als natuurlijke klimaatoplossingen) brengen ‘s werelds bossen, grasland, moerasland, en bodems in stelling om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Gezonde ecosystemen absorberen en slaan koolstof geheel zelfstandig op. En wanneer ze beschermd, hersteld, en duurzaam beheerd worden kunnen ze voorzien in een derde van de uitstootreductie nodig om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.

Met andere woorden: de natuur biedt ons een kans die we ons niet kunnen veroorloven te missen. Reductie van uitstoot uit fossiele brandstoffen is cruciaal maar zal niet afdoende zijn om de opwarming van de aarde onder de 2℃ te houden, 1,5 ℃ ten opzichte van pre-industriële niveaus geheel daargelaten. Om een leefbare toekomst op onze planeet veilig te stellen moet we ons tevens aan het financieren van natuurgebaseerde oplossingen engageren. Alle landen moeten op natuur gebaseerde oplossingen in hun nationale klimaatbeloften beginnen op te nemen en navenant gaan investeren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/VwPIZWDnl