soros121_ARIS MESSINISAFP via Getty Images_ukrainewar Aris Messinis/AFP via Getty Images

Een update van mijn voorspellingen in München

LONDEN – Het is precies een maand geleden dat ik een toespraak hield aan de vooravond van de Veiligheidsconferentie van München. Sindsdien zijn er zoveel opmerkelijke dingen gebeurd – en wel zo snel – dat het de moeite loont mijn voorspellingen van een maand geleden te toetsen aan de feitelijke ontwikkelingen.

De grootste veranderingen hebben zich voorgedaan in het mondiale klimaatsysteem. Daarmee bedoel ik de feitelijke klimaatgebeurtenissen en het inzicht van klimaatwetenschappers in die gebeurtenissen. De belangrijkste boodschap die ik in München wilde overbrengen was dat het mondiale klimaatsysteem sterk afhankelijk is van wat er binnen de poolcirkel gebeurt. Het klimaatsysteem van de poolcirkel stond voorheen los van het mondiale klimaatsysteem. Vroeger waaiden de winden in een voorspelbare richting, tegen de wijzers van de klok in; maar door de toegenomen menselijke interventie is de scheiding tussen het polaire klimaatsysteem en het mondiale klimaatsysteem verdwenen.

Koude lucht lekt nu weg uit de poolcirkel en wordt vervangen door warme lucht die van buitenaf wordt aangezogen. Bijgevolg is de poolcirkel de laatste vier decennia vier keer sneller opgewarmd dan de rest van de wereld, en het tempo van de opwarming neemt gevaarlijk toe. Sinds mijn toespraak zijn de temperaturen in de poolcirkel tot ruim 20º Celsius boven normaal gestegen, waardoor records zijn gevestigd en de bezorgdheid over de snelheid waarmee de Groenlandse ijskap smelt is toegenomen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/KERrzVenl