boa1_CRISTINA ALDEHUELAAFP via Getty Images_small farm ghana

Waarom moeten we de kleine boeren in Afrika steunen?

NKAWIE-TOASE, GHANA/AUBURN, ALABAMA – Tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) afgelopen november hebben de wereldleiders miljarden dollars toegezegd voor duurzame landbouw en landbouwonderzoek. Deze toezegging komt op een cruciaal moment. Nu al vernietigt de klimaatverandering oogsten over de hele wereld en neemt de honger wereldwijd toe.

De inzet is vooral hoog voor de kleine boeren in Afrika, die hun velden met de hand bewerken en zijn overgeleverd aan de elementen. De voorspelbare weerpatronen waarop deze boeren in het verleden konden rekenen, zijn verdwenen. Dit jaar hebben late regens in Ghana en de naburige West-Afrikaanse landen het planten vertraagd. Vervolgens bemoeilijkte ongewoon hevige regenval aan het eind van het groeiseizoen de oogst. In Oost-Afrika hebben sprinkhaanzwermen, als gevolg van de warmere, nattere omstandigheden, een groot deel van de oogst verslonden.

De Afrikaanse boeren hoopten dat de wereldleiders tijdens COP26 maatregelen zouden nemen die enkele van de ergste gevolgen van de klimaatcrisis zouden kunnen verzachten. Hoewel de toezeggingen die in Glasgow zijn gedaan de weg effenen voor betekenisvolle actie, zijn de beloften om de uitstoot van broeikasgassen te beperken waarschijnlijk niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/KVSAhIrnl