Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

tyson83_skynesherGettyImages_womaninspectingtechmachinery skynesher/Getty Images

Jak automatizace ovlivní genderovou propast

BERKELEY – Nedávné trendy, jakož i obecnější dějiny technologických změn naznačují, že automatizace během příštích deseti let přinese významné posuny na trzích práce, neboť vytlačí miliony pracujících, ale zároveň vytvoří miliony nových pracovních míst vyžadujících nové dovednosti. McKinsey Global Institute, který tyto změny už několik let dokumentuje, vydal teď novou zprávu zabývající se tím, jak odlišně by automatizace mohla ovlivnit muže a ženy. Stěžejním závěrem studie je, že v důsledku přetrvávajících genderových nerovností na pracovišti, jak je zachycuje předchozí zpráva MGI, bude pro ženy těžší než pro muže přizpůsobit se nadcházejícím změnám v poptávce na trhu práce, kvalifikačních požadavcích a umístění pracovních příležitostí.

Na základě vzorku šesti vyspělých a čtyř rozvíjejících se ekonomik – představujících asi polovinu světové populace a 60 % světového HDP – MGI odhaduje, že podíl žen, jejichž pracovní místa budou vytěsněna (20 %), je o málo nižší než u mužů (21%). Významné však budou genderové rozdíly ve struktuře vytěsňovaných pracovních míst.

Rozsáhle automatizovat lze jak fyzicky, tak kognitivně jednotvárné úkony. Vzhledem k tomu, že muži jsou silněji zastoupeni v rutinních fyzických profesích (například jako operátoři strojů), bude u nich do této kategorie spadat 40 % celkového úbytku pracovních míst. Naproti tomu u žen připadne 52 % ztrát na rutinní kognitivní pracovní místa (například administrativní práce), vlivem vyššího zastoupení žen v této oblasti.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/pPkQszZcs;

Edit Newsletter Preferences