zizek19_Carsten KoallGetty Images_jewish and anti-semitism Carsten Koall/Getty Images

Anti-semitisme en intersectionaliteit

LJUBLJANA – Op 14 mei 2023 hield de European Jewish Association (EJA) haar jaarlijkse conferentie in Porto, Portugal, waar een resolutie werd aangenomen waarin werd opgeroepen antisemitisme ‘los te zien van andere vormen van haat en discriminatie.’ De EJA dringt er bij ‘andere joodse organisaties op aan afwijzend te staan tegenover “intersectionaliteit”,’ een conceptueel kader dat groepen neigt te categoriseren als ‘bevoorrecht’ of ‘onderdrukt.’ Volgens de EJA is ‘antisemitisme uniek en moet het als zodanig worden behandeld,’ omdat het ‘in veel landen door de staat wordt gesanctioneerd,’ ‘door de Verenigde Naties wordt gedekt’ en door andere groepen die door haat worden getroffen niet altijd als een vorm van racisme wordt beschouwd.

Maar waarom zijn intersectionaliteit en de afbakening tussen bevoorrechten en onderdrukten problematisch vanuit joods standpunt? Over het algemeen is intersectionaliteit een nuttig concept in de sociale theorie en praktische analyse. Wanneer we bepaalde individuen of groepen beschouwen, ontdekken we dat hun ervaringen van onderdrukking of privilege een breed scala aan uiteenlopende factoren weerspiegelen.

Laten we schaamteloos de definitie van Wikipedia citeren:

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/9a4XCnRnl