muggah4_ Robert NickelsbergLiaison_mining brazil Robert Nickelsberg/Liaison/Getty Images

Strijden tegen de klimaatverandering betekent strijden tegen de georganiseerde misdaad

RIO DE JANEIRO – Als 's werelds grootste koolstofput is het Amazone-bekken een belangrijk front in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar het herbergt ook een criminele onderwereld die de pogingen zou kunnen ondermijnen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In feite gaat het bestrijden van de klimaatverandering niet alleen over het toezicht houden op de vervuilers, maar ook over het bestrijden van de georganiseerde misdaad.

De ontbossing in het Amazone-bekken is de afgelopen jaren in rap tempo versneld, wat heeft geresulteerd in een dramatisch verlies aan bladerdak. Sinds de jaren zeventig is ongeveer een vijfde van de bomen gerooid voor de agro-industrie, de houtkap en de mijnbouw; 50% tot 80% van die ontbossing is het gevolg van illegale activiteiten, inclusief de goudwinning. Als de huidige trend aanhoudt, zal nog eens 20% van het bestaande bladerdak tegen 2030 verdwenen zijn.

Van de vele bedreigingen voor de Amazone is de mijnbouw een van de meest destructieve, omdat er ook grond door wordt verwijderd, de herbebossing erdoor wordt verhinderd en rivieren erdoor worden vervuild. Niettemin hebben grote mijnbouwbedrijven als Anglo American en Vale tientallen miljarden dollars uitgegeven om toegangswegen aan te leggen naar een paar van de ecologisch gezien meest kwetsbare gebieden van het Amazone-bekken en de wereld. Ze zijn gesteund door politici, die royale belastingprikkels verstrekken om de winning van bauxiet, koper, ijzererts, mangaan, nikkel, tin en vooral goud op een hoger plan te tillen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/chKnqu2nl